I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬majhen(A) ∧ ¬trikotnik(B)
2. ¬bel(D) ∧ velik(D)
3. petkotnik(C) ∨ kvadrat(C)
4. ¬trikotnik(D) ⊻ ¬majhen(D)
5. petkotnik(C) ↔ majhen(A)
6. kvadrat(A) ∧ ¬srednje velikosti(D)
7. siv(D) ∨ bel(D)
8. ¬(velik(C) ∨ bel(C))
9. ¬(petkotnik(C) → petkotnik(A))
10. ¬(¬srednje velikosti(C) ⊻ siv(D))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ siv(y))
15. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → levo od(x,y)))
17. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ levo od(x,y)))
19. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/33Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/33Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)