I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬srednje velikosti(A) ↔ ¬srednje velikosti(C)
2. trikotnik(D) → ¬kvadrat(D)
3. ¬bel(C) ∧ siv(A)
4. bel(B) ↔ ¬kvadrat(C)
5. velik(C) ⊻ siv(D)
6. ¬bel(B) ∧ ¬bel(D)
7. majhen(A) ∧ ¬siv(D)
8. ¬(¬srednje velikosti(B) ∧ majhen(C))
9. ¬(kvadrat(C) ↔ ¬petkotnik(B))
10. ¬(siv(C) ↔ ¬petkotnik(C))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∧ ¬majhen(y))
15. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → nad(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ levo od(x,y)))
19. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ levo od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)