I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬siv(A) ↔ velik(D)
2. ¬trikotnik(B) ∨ ¬kvadrat(C)
3. ¬petkotnik(D) → velik(D)
4. kvadrat(B) ∧ ¬siv(C)
5. bel(B) ↔ ¬srednje velikosti(D)
6. trikotnik(A) ∨ velik(A)
7. petkotnik(D) ∧ srednje velikosti(C)
8. ¬(trikotnik(A) ⊻ siv(A))
9. ¬(kvadrat(B) ↔ ¬majhen(B))
10. ¬(majhen(C) ⊻ ¬majhen(C))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ ¬trikotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∧ ¬trikotnik(y))
15. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → desno od(x,y)))
17. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ nad(x,y)))
19. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ pod(x,y)))
20. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/30Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/30Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)