I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. siv(C) ↔ ¬siv(A)
2. bel(D) ∧ ¬majhen(A)
3. bel(D) ∧ bel(D)
4. velik(A) ⊻ kvadrat(A)
5. kvadrat(D) ∧ ¬kvadrat(A)
6. ¬velik(C) ∧ ¬bel(B)
7. velik(B) ∧ ¬petkotnik(D)
8. ¬(velik(C) → ¬petkotnik(B))
9. ¬(¬srednje velikosti(D) ↔ ¬majhen(B))
10. ¬(siv(C) → majhen(A))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∨ trikotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ ¬trikotnik(y))
15. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → pod(x,y)))
17. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ desno od(x,y)))
19. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
20. ∀x(velik lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)