I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. bel(C) ∧ majhen(C)
2. ¬trikotnik(D) ∨ ¬bel(B)
3. ¬siv(C) → srednje velikosti(C)
4. kvadrat(A) ↔ petkotnik(D)
5. ¬petkotnik(A) ∨ ¬majhen(D)
6. majhen(A) ⊻ kvadrat(B)
7. srednje velikosti(C) ⊻ kvadrat(C)
8. ¬(¬kvadrat(D) → majhen(C))
9. ¬(kvadrat(A) ⊻ majhen(D))
10. ¬(kvadrat(D) ∨ ¬bel(A))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∨ velik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ bel(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → večji kot(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → večji kot(x,y)))
17. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → večji kot(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ nad(x,y)))
19. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ pod(x,y)))
20. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ manjši kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)