I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬siv(D) ↔ ¬kvadrat(D)
2. ¬bel(C) ∧ siv(B)
3. petkotnik(A) ⊻ bel(B)
4. kvadrat(B) ↔ ¬petkotnik(A)
5. ¬petkotnik(A) ∨ ¬majhen(D)
6. ¬bel(C) ↔ kvadrat(A)
7. ¬kvadrat(D) ⊻ ¬petkotnik(B)
8. ¬(¬trikotnik(C) → ¬trikotnik(D))
9. ¬(siv(A) ∨ trikotnik(B))
10. ¬(¬siv(D) ↔ trikotnik(C))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ ¬velik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∧ ¬velik(y))
15. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → levo od(x,y)))
16. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → levo od(x,y)))
17. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → večji kot(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(bel lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ pod(x,y)))
20. ∀x(siv lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/28Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/28Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)