I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. trikotnik(B) → srednje velikosti(D)
2. kvadrat(C) ↔ kvadrat(B)
3. ¬trikotnik(B) ↔ velik(D)
4. petkotnik(D) ⊻ ¬bel(A)
5. ¬velik(B) → ¬kvadrat(B)
6. ¬kvadrat(A) ∧ ¬petkotnik(A)
7. ¬bel(D) ∨ ¬majhen(C)
8. ¬(kvadrat(B) ⊻ trikotnik(B))
9. ¬(¬srednje velikosti(B) ∧ bel(C))
10. ¬(majhen(D) ⊻ kvadrat(C))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∧ ¬majhen(y))
14. ∃x∀y ≠ x(siv(x) ∧ siv(y))
15. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → večji kot(x,y)))
17. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → nad(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ večji kot(x,y)))
19. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ desno od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/27Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/27Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)