I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. siv(C) ↔ ¬majhen(D)
2. kvadrat(C) ⊻ ¬trikotnik(A)
3. trikotnik(D) → ¬petkotnik(B)
4. velik(C) → trikotnik(A)
5. ¬majhen(C) ∧ petkotnik(A)
6. kvadrat(C) ∧ petkotnik(B)
7. trikotnik(D) ∧ ¬bel(C)
8. ¬(srednje velikosti(D) ∧ velik(D))
9. ¬(¬srednje velikosti(B) ↔ ¬trikotnik(B))
10. ¬(¬trikotnik(C) ⊻ ¬majhen(A))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ ¬siv(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∨ kvadrat(y))
15. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → pod(x,y)))
17. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(siv lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ pod(x,y)))
19. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ nad(x,y)))
20. ∀x(siv lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)