I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬majhen(C) ∧ trikotnik(D)
2. siv(C) ∧ ¬majhen(A)
3. ¬siv(C) ∨ trikotnik(A)
4. ¬kvadrat(A) ↔ ¬siv(C)
5. ¬petkotnik(B) ∧ srednje velikosti(D)
6. velik(D) ∨ ¬petkotnik(D)
7. ¬majhen(D) ⊻ ¬majhen(B)
8. ¬(¬trikotnik(B) ∨ majhen(B))
9. ¬(¬velik(B) ∧ ¬velik(D))
10. ¬(trikotnik(A) ∧ ¬majhen(B))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∧ ¬petkotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ ¬kvadrat(y))
15. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → večji kot(x,y)))
16. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ večji kot(x,y)))
19. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ desno od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)