I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬bel(B) ∧ ¬srednje velikosti(D)
2. ¬srednje velikosti(A) ↔ ¬kvadrat(D)
3. ¬siv(C) ⊻ ¬kvadrat(B)
4. ¬velik(C) ∨ trikotnik(B)
5. trikotnik(D) ⊻ trikotnik(D)
6. ¬petkotnik(B) ∧ bel(B)
7. ¬siv(C) ∨ trikotnik(B)
8. ¬(kvadrat(A) → bel(D))
9. ¬(bel(B) ⊻ ¬trikotnik(D))
10. ¬(siv(D) → ¬bel(A))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∨ bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∨ petkotnik(y))
15. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → desno od(x,y)))
17. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ nad(x,y)))
19. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ večji kot(x,y)))
20. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ večji kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)