I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬kvadrat(B) ∨ majhen(A)
2. ¬srednje velikosti(A) ⊻ ¬trikotnik(C)
3. ¬siv(B) ⊻ ¬velik(C)
4. trikotnik(D) → ¬bel(A)
5. ¬siv(B) ↔ kvadrat(A)
6. trikotnik(C) ⊻ srednje velikosti(C)
7. majhen(A) ⊻ majhen(D)
8. ¬(¬petkotnik(C) ↔ ¬kvadrat(A))
9. ¬(petkotnik(C) ∧ ¬kvadrat(A))
10. ¬(velik(D) ∨ siv(D))
11. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∨ ¬siv(y))
14. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∧ kvadrat(y))
15. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → manjši kot(x,y)))
17. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ pod(x,y)))
19. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ večji kot(x,y)))
20. ∀x(velik lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/23Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/23Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)