I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. majhen(D) ⊻ ¬trikotnik(A)
2. petkotnik(C) ⊻ siv(A)
3. srednje velikosti(A) ∧ ¬velik(D)
4. ¬velik(A) → ¬velik(D)
5. ¬bel(B) → kvadrat(C)
6. ¬siv(C) ∧ srednje velikosti(B)
7. ¬kvadrat(D) ∧ ¬velik(D)
8. ¬(siv(D) ∨ bel(B))
9. ¬(¬majhen(D) ↔ kvadrat(D))
10. ¬(velik(D) ↔ velik(D))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∨ ¬kvadrat(y))
14. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ ¬kvadrat(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → nad(x,y)))
16. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → manjši kot(x,y)))
17. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ levo od(x,y)))
19. ∀x(velik lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ večji kot(x,y)))
20. ∀x(velik lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)