I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬trikotnik(B) → srednje velikosti(A)
2. ¬siv(B) ∧ ¬bel(B)
3. kvadrat(C) ↔ trikotnik(D)
4. velik(A) → srednje velikosti(A)
5. ¬petkotnik(C) ∨ srednje velikosti(A)
6. ¬majhen(A) ↔ bel(A)
7. majhen(C) → ¬petkotnik(C)
8. ¬(¬velik(D) ⊻ ¬majhen(D))
9. ¬(bel(C) ↔ siv(C))
10. ¬(¬petkotnik(A) ∧ ¬bel(B))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∧ ¬bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(kvadrat(x) ∨ petkotnik(y))
15. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → večji kot(x,y)))
16. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → levo od(x,y)))
17. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ nad(x,y)))
19. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ pod(x,y)))
20. ∀x(velik lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ desno od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)