I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. srednje velikosti(A) ∧ trikotnik(A)
2. siv(A) ∨ ¬trikotnik(D)
3. ¬petkotnik(B) ∨ srednje velikosti(C)
4. ¬siv(A) ↔ ¬velik(B)
5. ¬bel(B) ∨ trikotnik(C)
6. kvadrat(B) ↔ ¬kvadrat(A)
7. ¬velik(C) ↔ ¬trikotnik(B)
8. ¬(¬siv(D) ↔ majhen(A))
9. ¬(¬srednje velikosti(B) → ¬siv(C))
10. ¬(petkotnik(A) ∧ ¬kvadrat(A))
11. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ ¬bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∧ ¬siv(y))
15. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → desno od(x,y)))
16. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → pod(x,y)))
17. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → desno od(x,y)))
18. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ nad(x,y)))
20. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ levo od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)