I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. velik(A) → siv(A)
2. ¬velik(B) ↔ ¬petkotnik(D)
3. majhen(A) ⊻ siv(D)
4. ¬siv(B) ∧ bel(A)
5. majhen(A) ∧ ¬kvadrat(A)
6. trikotnik(C) ⊻ kvadrat(A)
7. ¬velik(C) ∨ bel(D)
8. ¬(kvadrat(C) ∧ ¬petkotnik(C))
9. ¬(majhen(A) ↔ trikotnik(B))
10. ¬(srednje velikosti(D) ↔ majhen(C))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ majhen(y))
14. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∧ ¬velik(y))
15. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → nad(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → pod(x,y)))
17. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → nad(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ desno od(x,y)))
19. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ desno od(x,y)))
20. ∀x(bel lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)