I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬bel(A) → ¬petkotnik(C)
2. petkotnik(B) ∧ bel(C)
3. ¬kvadrat(D) ↔ petkotnik(B)
4. bel(B) ↔ kvadrat(C)
5. petkotnik(C) ∨ siv(A)
6. srednje velikosti(B) ⊻ srednje velikosti(A)
7. majhen(B) ∧ ¬srednje velikosti(B)
8. ¬(¬trikotnik(A) ↔ bel(D))
9. ¬(bel(A) → ¬bel(A))
10. ¬(kvadrat(C) ⊻ kvadrat(A))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∧ trikotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(majhen(x) ∨ majhen(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → desno od(x,y)))
17. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ večji kot(x,y)))
19. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ manjši kot(x,y)))
20. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ desno od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)