I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. petkotnik(D) ↔ ¬majhen(C)
2. siv(A) ↔ ¬siv(D)
3. ¬majhen(D) → ¬majhen(C)
4. trikotnik(A) ↔ trikotnik(B)
5. bel(D) ↔ velik(A)
6. ¬bel(D) ∨ ¬velik(A)
7. trikotnik(C) ∨ ¬srednje velikosti(A)
8. ¬(srednje velikosti(A) ∨ kvadrat(A))
9. ¬(velik(C) → petkotnik(C))
10. ¬(velik(A) ↔ ¬petkotnik(B))
11. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬siv(x) ∨ ¬bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ ¬majhen(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → manjši kot(x,y)))
17. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → večji kot(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ manjši kot(x,y)))
20. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ levo od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)