I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬velik(A) ↔ majhen(A)
2. ¬velik(D) ∧ ¬petkotnik(B)
3. ¬majhen(B) → ¬siv(B)
4. ¬majhen(D) → ¬srednje velikosti(B)
5. ¬kvadrat(B) ∨ trikotnik(D)
6. ¬srednje velikosti(C) → srednje velikosti(A)
7. ¬majhen(D) ↔ velik(D)
8. ¬(bel(A) ⊻ trikotnik(A))
9. ¬(srednje velikosti(A) ⊻ petkotnik(B))
10. ¬(trikotnik(D) ⊻ ¬siv(C))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬siv(x) ∧ ¬majhen(y))
14. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ ¬kvadrat(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → večji kot(x,y)))
16. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → manjši kot(x,y)))
17. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ večji kot(x,y)))
19. ∀x(velik lik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ pod(x,y)))
20. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)