I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. kvadrat(B) ↔ ¬siv(D)
2. ¬bel(C) ∧ srednje velikosti(C)
3. velik(C) ⊻ ¬majhen(A)
4. ¬bel(C) ∧ ¬siv(D)
5. siv(C) ∧ velik(C)
6. bel(D) ↔ ¬bel(D)
7. ¬siv(D) → srednje velikosti(A)
8. ¬(¬siv(C) ∨ velik(B))
9. ¬(¬velik(C) ∧ ¬petkotnik(D))
10. ¬(¬kvadrat(C) ⊻ ¬petkotnik(D))
11. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∧ petkotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∨ trikotnik(y))
15. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ pod(x,y)))
19. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ nad(x,y)))
20. ∀x(siv lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ večji kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)