I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬trikotnik(C) ↔ ¬trikotnik(B)
2. ¬trikotnik(B) ⊻ ¬srednje velikosti(C)
3. kvadrat(C) ∧ ¬trikotnik(A)
4. ¬kvadrat(D) ∧ ¬srednje velikosti(B)
5. majhen(C) ↔ velik(C)
6. ¬kvadrat(B) → velik(D)
7. velik(A) → ¬majhen(D)
8. ¬(velik(C) ∧ kvadrat(A))
9. ¬(¬majhen(A) ∧ ¬majhen(A))
10. ¬(¬bel(C) ⊻ ¬majhen(C))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ ¬petkotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ ¬bel(y))
15. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → levo od(x,y)))
16. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(siv lik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ večji kot(x,y)))
19. ∀x(siv lik(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
20. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)