I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. trikotnik(B) → ¬velik(C)
2. ¬trikotnik(C) ∧ bel(D)
3. ¬kvadrat(D) ∨ velik(B)
4. ¬bel(C) ↔ ¬majhen(D)
5. siv(C) ∨ velik(B)
6. siv(D) ↔ ¬kvadrat(A)
7. ¬bel(D) ∨ ¬trikotnik(B)
8. ¬(¬velik(D) ↔ srednje velikosti(A))
9. ¬(¬velik(A) ∧ velik(B))
10. ¬(bel(A) ⊻ ¬srednje velikosti(B))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ srednje velikosti(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ kvadrat(y))
15. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → levo od(x,y)))
16. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → pod(x,y)))
17. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(bel lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ nad(x,y)))
19. ∀x(siv lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
20. ∀x(bel lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/14Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/14Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)