I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. srednje velikosti(D) → ¬petkotnik(B)
2. trikotnik(D) → ¬velik(C)
3. petkotnik(A) ∨ srednje velikosti(D)
4. ¬kvadrat(B) → ¬petkotnik(B)
5. srednje velikosti(C) ∧ ¬srednje velikosti(A)
6. ¬petkotnik(A) ↔ siv(A)
7. ¬trikotnik(D) ∨ ¬bel(B)
8. ¬(bel(B) ∧ petkotnik(A))
9. ¬(srednje velikosti(C) ∨ ¬velik(D))
10. ¬(majhen(C) ⊻ ¬bel(D))
11. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ ¬majhen(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ bel(y))
15. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → nad(x,y)))
16. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → desno od(x,y)))
17. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(siv lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)