I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬velik(D) ↔ ¬velik(A)
2. ¬trikotnik(B) → ¬velik(B)
3. ¬velik(A) → ¬trikotnik(A)
4. ¬petkotnik(C) ∨ ¬siv(B)
5. trikotnik(A) ∨ kvadrat(C)
6. ¬velik(B) ∧ ¬trikotnik(A)
7. ¬srednje velikosti(A) ∧ kvadrat(A)
8. ¬(majhen(C) ⊻ ¬srednje velikosti(D))
9. ¬(bel(D) ∨ ¬petkotnik(D))
10. ¬(¬petkotnik(C) ∨ ¬kvadrat(C))
11. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(velik(x) ∧ ¬bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
15. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → levo od(x,y)))
16. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → manjši kot(x,y)))
17. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ levo od(x,y)))
19. ∀x(bel lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ nad(x,y)))
20. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ levo od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)