I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬bel(B) ∨ majhen(C)
2. ¬velik(B) ↔ bel(C)
3. ¬velik(A) ↔ ¬majhen(C)
4. srednje velikosti(C) ⊻ ¬siv(A)
5. velik(C) ↔ petkotnik(D)
6. bel(C) → ¬trikotnik(C)
7. ¬petkotnik(A) ∨ velik(B)
8. ¬(kvadrat(C) ∧ ¬majhen(A))
9. ¬(¬srednje velikosti(C) ↔ majhen(A))
10. ¬(¬velik(B) → trikotnik(B))
11. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∨ ¬siv(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ ¬kvadrat(y))
15. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → levo od(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → večji kot(x,y)))
18. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ pod(x,y)))
19. ∀x(siv lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ pod(x,y)))
20. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ levo od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)