I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬srednje velikosti(A) ↔ trikotnik(B)
2. majhen(C) ↔ majhen(B)
3. ¬srednje velikosti(B) ∧ srednje velikosti(C)
4. srednje velikosti(C) ⊻ velik(D)
5. ¬(trikotnik(B) → kvadrat(C))
6. ¬(petkotnik(D) → ¬srednje velikosti(D))
7. ¬(majhen(D) → ¬majhen(D))
8. ¬(¬majhen(A) → trikotnik(A))
9. ∃x velik(x)
10. ∃x(¬srednje velikosti(x))
11. ¬(∀x srednje velikosti(x))
12. ¬(∀x(¬bel(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ ¬velik(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∧ kvadrat(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬siv(x) ∧ trikotnik(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ srednje velikosti(y))
21. ∃x∀y ≠ x(kvadrat(x) ∨ velik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
23. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ kvadrat(y))
24. ∃x∀y ≠ x(kvadrat(x) ∧ ¬petkotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)