I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. trikotnik(D) ∧ bel(B)
2. ¬kvadrat(D) → ¬velik(C)
3. petkotnik(D) ∨ velik(A)
4. majhen(D) ∧ bel(A)
5. ¬(¬srednje velikosti(C) ⊻ majhen(C))
6. ¬(bel(A) ↔ srednje velikosti(B))
7. ¬(trikotnik(A) ∨ ¬bel(B))
8. ¬(trikotnik(B) ↔ majhen(B))
9. ∀x velik(x)
10. ∀x(¬velik(x))
11. ¬(∃x bel(x))
12. ¬(∀x(¬siv(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(velik(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
18. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∧ ¬majhen(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ ¬siv(y))
20. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∨ ¬siv(y))
21. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∨ trikotnik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∧ petkotnik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ velik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ siv(y))

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)