I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. kvadrat(D) → ¬srednje velikosti(C)
2. majhen(C) ⊻ ¬trikotnik(A)
3. ¬srednje velikosti(C) → kvadrat(C)
4. ¬velik(C) ∨ petkotnik(C)
5. ¬(¬petkotnik(C) ↔ majhen(D))
6. ¬(¬siv(D) ↔ srednje velikosti(A))
7. ¬(¬petkotnik(B) ↔ siv(B))
8. ¬(¬petkotnik(C) ↔ petkotnik(A))
9. ∀x trikotnik(x)
10. ∃x(¬majhen(x))
11. ¬(∃x majhen(x))
12. ¬(∃x(¬majhen(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬majhen(x) ∨ srednje velikosti(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ majhen(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ ¬kvadrat(y))
20. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∨ bel(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∧ petkotnik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∧ majhen(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬velik(x) ∧ ¬trikotnik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(siv(x) ∨ kvadrat(y))

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)