I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. trikotnik(C) ↔ velik(A)
2. kvadrat(A) ∨ ¬velik(D)
3. ¬majhen(A) → srednje velikosti(C)
4. ¬bel(C) ∨ petkotnik(A)
5. ¬(srednje velikosti(B) ∨ velik(B))
6. ¬(¬trikotnik(A) → trikotnik(A))
7. ¬(¬kvadrat(A) ∧ kvadrat(B))
8. ¬(¬majhen(B) ↔ petkotnik(A))
9. ∃x trikotnik(x)
10. ∀x(¬petkotnik(x))
11. ¬(∃x petkotnik(x))
12. ¬(∀x(¬siv(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬siv(x) ∧ ¬siv(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ bel(y))
19. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∨ ¬trikotnik(y))
20. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∧ ¬petkotnik(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∨ siv(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ kvadrat(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∨ ¬trikotnik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))

[Graphics:HTMLFiles/44Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/44Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)