I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬majhen(A) → ¬majhen(D)
2. petkotnik(D) ⊻ ¬bel(A)
3. bel(B) ⊻ ¬siv(C)
4. srednje velikosti(C) ∨ majhen(C)
5. ¬(kvadrat(C) ∧ ¬kvadrat(B))
6. ¬(trikotnik(C) ∧ ¬kvadrat(B))
7. ¬(¬srednje velikosti(B) ⊻ ¬majhen(A))
8. ¬(¬bel(A) ∨ ¬petkotnik(C))
9. ∃x velik(x)
10. ∀x(¬velik(x))
11. ¬(∀x trikotnik(x))
12. ¬(∃x(¬kvadrat(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∨ ¬petkotnik(y))
18. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∧ majhen(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∧ ¬majhen(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬majhen(x) ∧ srednje velikosti(y))
21. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ ¬petkotnik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ petkotnik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(siv(x) ∧ ¬siv(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ srednje velikosti(y))

[Graphics:HTMLFiles/43Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/43Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)