I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. srednje velikosti(C) ↔ ¬siv(D)
2. srednje velikosti(D) ↔ kvadrat(C)
3. kvadrat(A) ↔ ¬siv(B)
4. ¬petkotnik(A) ⊻ majhen(D)
5. ¬(¬kvadrat(D) → ¬trikotnik(A))
6. ¬(srednje velikosti(C) → siv(B))
7. ¬(¬bel(B) ↔ ¬srednje velikosti(A))
8. ¬(¬majhen(A) ∨ ¬bel(B))
9. ∃x majhen(x)
10. ∃x(¬majhen(x))
11. ¬(∃x bel(x))
12. ¬(∀x(¬srednje velikosti(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬siv(x) ∨ siv(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∧ kvadrat(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ ¬kvadrat(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∨ ¬kvadrat(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ siv(y))
22. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∧ majhen(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ ¬siv(y))
24. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∨ srednje velikosti(y))

[Graphics:HTMLFiles/42Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/42Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)