I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬trikotnik(C) ⊻ trikotnik(B)
2. ¬majhen(B) → trikotnik(C)
3. ¬trikotnik(C) ⊻ bel(D)
4. kvadrat(B) ⊻ ¬srednje velikosti(B)
5. ¬(srednje velikosti(B) ⊻ ¬trikotnik(D))
6. ¬(¬kvadrat(A) ∧ trikotnik(D))
7. ¬(kvadrat(D) → siv(D))
8. ¬(¬velik(B) ⊻ ¬petkotnik(B))
9. ∃x trikotnik(x)
10. ∃x(¬siv(x))
11. ¬(∃x bel(x))
12. ¬(∃x(¬bel(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∨ srednje velikosti(y))
18. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))
19. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∧ majhen(y))
20. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∨ ¬trikotnik(y))
21. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∨ bel(y))
22. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∨ ¬velik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∧ ¬velik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ srednje velikosti(y))

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)