I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬siv(C) ⊻ kvadrat(D)
2. siv(A) ↔ ¬velik(C)
3. majhen(C) ∧ petkotnik(B)
4. ¬velik(A) ∧ ¬srednje velikosti(B)
5. ¬(¬bel(D) → ¬velik(A))
6. ¬(velik(B) ↔ bel(C))
7. ¬(¬bel(B) ↔ ¬kvadrat(B))
8. ¬(¬majhen(A) ↔ ¬srednje velikosti(C))
9. ∀x kvadrat(x)
10. ∀x(¬srednje velikosti(x))
11. ¬(∃x kvadrat(x))
12. ¬(∀x(¬srednje velikosti(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∨ trikotnik(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ ¬siv(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∧ siv(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ kvadrat(y))
21. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∧ ¬velik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(siv(x) ∨ velik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ ¬bel(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬siv(x) ∨ srednje velikosti(y))

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)