I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. petkotnik(C) ⊻ ¬kvadrat(B)
2. ¬trikotnik(A) ↔ kvadrat(C)
3. ¬kvadrat(D) ⊻ siv(B)
4. majhen(A) ↔ ¬trikotnik(A)
5. ¬(¬bel(C) ↔ petkotnik(D))
6. ¬(¬bel(B) ∨ majhen(C))
7. ¬(petkotnik(C) → ¬bel(D))
8. ¬(¬majhen(A) ⊻ ¬majhen(D))
9. ∀x siv(x)
10. ∃x(¬srednje velikosti(x))
11. ¬(∀x majhen(x))
12. ¬(∃x(¬kvadrat(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ ¬velik(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ ¬trikotnik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
20. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
21. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∧ ¬siv(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ ¬siv(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬siv(x) ∧ ¬majhen(y))
24. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ ¬kvadrat(y))

[Graphics:HTMLFiles/37Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/37Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)