I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬velik(B) ⊻ ¬siv(D)
2. kvadrat(A) ∧ bel(D)
3. ¬petkotnik(C) ↔ bel(B)
4. ¬siv(D) → ¬trikotnik(D)
5. ¬(kvadrat(B) → ¬velik(B))
6. ¬(¬bel(A) ⊻ ¬majhen(A))
7. ¬(srednje velikosti(A) ⊻ bel(A))
8. ¬(majhen(B) → majhen(D))
9. ∀x trikotnik(x)
10. ∀x(¬velik(x))
11. ¬(∀x siv(x))
12. ¬(∃x(¬srednje velikosti(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∨ ¬kvadrat(y))
18. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∨ siv(y))
19. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∨ srednje velikosti(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∨ kvadrat(y))
21. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ ¬kvadrat(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∧ siv(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ ¬majhen(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬velik(x) ∧ ¬trikotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)