I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. trikotnik(C) ⊻ siv(A)
2. siv(C) → ¬velik(C)
3. ¬majhen(D) ∨ majhen(D)
4. ¬velik(D) ∧ majhen(D)
5. ¬(¬bel(A) ∨ ¬bel(C))
6. ¬(¬majhen(B) ⊻ kvadrat(B))
7. ¬(¬petkotnik(D) ⊻ ¬kvadrat(D))
8. ¬(majhen(C) ⊻ ¬trikotnik(C))
9. ∀x srednje velikosti(x)
10. ∃x(¬petkotnik(x))
11. ¬(∀x srednje velikosti(x))
12. ¬(∃x(¬siv(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(petkotnik(x) ∧ kvadrat(y))
18. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∨ ¬petkotnik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ srednje velikosti(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ ¬bel(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬velik(x) ∧ srednje velikosti(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ velik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∨ ¬bel(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∧ trikotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/32Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/32Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)