I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. bel(B) ∧ velik(B)
2. petkotnik(A) → bel(C)
3. siv(C) ∨ velik(D)
4. ¬bel(D) ∨ ¬bel(B)
5. ¬(majhen(D) ∨ srednje velikosti(D))
6. ¬(¬petkotnik(C) ∧ majhen(C))
7. ¬(siv(D) ⊻ ¬trikotnik(C))
8. ¬(¬kvadrat(B) ∧ kvadrat(B))
9. ∀x petkotnik(x)
10. ∀x(¬srednje velikosti(x))
11. ¬(∀x siv(x))
12. ¬(∀x(¬bel(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ velik(y))
18. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ ¬petkotnik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ kvadrat(y))
20. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ majhen(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ srednje velikosti(y))
22. ∃x∀y ≠ x(kvadrat(x) ∧ trikotnik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∨ bel(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ ¬petkotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/30Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/30Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)