I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬velik(D) ⊻ siv(D)
2. ¬petkotnik(A) ∨ bel(A)
3. ¬kvadrat(D) ↔ trikotnik(B)
4. bel(A) ∨ ¬srednje velikosti(B)
5. ¬(¬kvadrat(A) ↔ velik(D))
6. ¬(kvadrat(D) ∧ siv(C))
7. ¬(¬majhen(A) ∨ ¬siv(B))
8. ¬(¬siv(D) ↔ ¬velik(C))
9. ∃x siv(x)
10. ∃x(¬siv(x))
11. ¬(∃x velik(x))
12. ¬(∀x(¬kvadrat(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ ¬kvadrat(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ ¬bel(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∨ srednje velikosti(y))
20. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∨ srednje velikosti(y))
21. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∧ velik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ ¬velik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬velik(x) ∨ ¬trikotnik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ trikotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)