I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬petkotnik(A) ↔ srednje velikosti(B)
2. ¬trikotnik(B) ∨ ¬velik(A)
3. majhen(A) → bel(A)
4. trikotnik(D) ↔ srednje velikosti(D)
5. ¬(¬kvadrat(A) → ¬velik(B))
6. ¬(siv(B) → srednje velikosti(D))
7. ¬(¬srednje velikosti(C) ↔ ¬kvadrat(B))
8. ¬(srednje velikosti(C) ↔ ¬bel(C))
9. ∀x bel(x)
10. ∀x(¬kvadrat(x))
11. ¬(∃x bel(x))
12. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∨ ¬majhen(y))
18. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∨ ¬siv(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ ¬trikotnik(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ kvadrat(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ ¬siv(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬siv(x) ∨ bel(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∧ siv(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ bel(y))

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)