I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. siv(A) ∨ bel(D)
2. ¬bel(A) ∨ petkotnik(D)
3. ¬trikotnik(B) ⊻ velik(A)
4. ¬petkotnik(C) ↔ bel(A)
5. ¬(srednje velikosti(C) ∨ ¬petkotnik(A))
6. ¬(¬bel(B) ∧ trikotnik(A))
7. ¬(majhen(C) ↔ siv(B))
8. ¬(¬srednje velikosti(D) ∨ ¬petkotnik(C))
9. ∃x petkotnik(x)
10. ∀x(¬bel(x))
11. ¬(∃x siv(x))
12. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬siv(x) ∧ bel(y))
18. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
19. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∧ ¬kvadrat(y))
20. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∧ srednje velikosti(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬velik(x) ∧ bel(y))
22. ∃x∀y ≠ x(majhen(x) ∧ ¬kvadrat(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ petkotnik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ trikotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)