I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. kvadrat(A) ∨ ¬kvadrat(D)
2. kvadrat(A) ↔ petkotnik(A)
3. trikotnik(B) ∧ srednje velikosti(B)
4. velik(C) ∨ bel(C)
5. ¬(¬siv(B) ⊻ petkotnik(D))
6. ¬(trikotnik(C) ↔ majhen(D))
7. ¬(kvadrat(B) ⊻ ¬velik(D))
8. ¬(majhen(B) ∧ velik(D))
9. ∃x siv(x)
10. ∀x(¬srednje velikosti(x))
11. ¬(∀x siv(x))
12. ¬(∀x(¬bel(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬majhen(x) ∨ ¬majhen(y))
18. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ ¬trikotnik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∨ majhen(y))
20. ∀x∃y ≠ x(petkotnik(x) ∧ ¬kvadrat(y))
21. ∃x∀y ≠ x(siv(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))
22. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∨ bel(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∨ siv(y))
24. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∨ bel(y))

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)