I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬srednje velikosti(B) ∨ ¬trikotnik(C)
2. siv(C) ⊻ ¬petkotnik(A)
3. ¬velik(C) ∧ ¬bel(D)
4. siv(B) ∧ ¬srednje velikosti(A)
5. ¬(¬bel(B) ⊻ ¬majhen(C))
6. ¬(¬petkotnik(B) ⊻ petkotnik(A))
7. ¬(¬srednje velikosti(D) ↔ bel(A))
8. ¬(¬velik(A) ∧ velik(C))
9. ∀x trikotnik(x)
10. ∀x(¬trikotnik(x))
11. ¬(∃x trikotnik(x))
12. ¬(∃x(¬velik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∨ majhen(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ trikotnik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ siv(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ trikotnik(y))
21. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∨ ¬petkotnik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ ¬kvadrat(y))
23. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ siv(y))
24. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∧ bel(y))

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)