I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬velik(B) → kvadrat(A)
2. kvadrat(A) ↔ ¬majhen(B)
3. siv(C) → ¬majhen(C)
4. bel(A) ∨ trikotnik(D)
5. ¬(velik(A) ∧ petkotnik(B))
6. ¬(siv(A) ↔ ¬bel(B))
7. ¬(¬bel(D) ∧ siv(A))
8. ¬(siv(B) ∨ ¬kvadrat(B))
9. ∀x bel(x)
10. ∃x(¬bel(x))
11. ¬(∃x srednje velikosti(x))
12. ¬(∃x(¬kvadrat(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∨ petkotnik(y))
18. ∀x∃y ≠ x(velik(x) ∧ ¬majhen(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬siv(x) ∧ ¬kvadrat(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ ¬majhen(y))
21. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∧ trikotnik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∧ ¬kvadrat(y))
23. ∃x∀y ≠ x(kvadrat(x) ∧ velik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬velik(x) ∨ ¬siv(y))

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)