I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬petkotnik(D) ∧ petkotnik(D)
2. ¬petkotnik(A) ∨ srednje velikosti(A)
3. velik(C) ∧ ¬velik(D)
4. petkotnik(C) ↔ majhen(C)
5. ¬(bel(C) ↔ ¬srednje velikosti(B))
6. ¬(¬kvadrat(A) → trikotnik(A))
7. ¬(bel(B) ↔ ¬trikotnik(C))
8. ¬(¬majhen(A) ↔ srednje velikosti(B))
9. ∃x majhen(x)
10. ∃x(¬majhen(x))
11. ¬(∀x trikotnik(x))
12. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ kvadrat(y))
18. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∧ ¬velik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∧ ¬petkotnik(y))
20. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∨ ¬trikotnik(y))
21. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∨ ¬petkotnik(y))
22. ∃x∀y ≠ x(siv(x) ∨ velik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ ¬kvadrat(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∨ petkotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)