I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬srednje velikosti(A) ∧ ¬srednje velikosti(B)
2. ¬kvadrat(A) → trikotnik(A)
3. bel(D) ∨ siv(A)
4. ¬majhen(D) ↔ petkotnik(A)
5. ¬(siv(B) → ¬kvadrat(D))
6. ¬(srednje velikosti(C) → ¬velik(B))
7. ¬(¬velik(A) ⊻ velik(C))
8. ¬(siv(A) ∨ siv(C))
9. ∀x kvadrat(x)
10. ∀x(¬bel(x))
11. ¬(∀x kvadrat(x))
12. ¬(∃x(¬trikotnik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ majhen(y))
18. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ majhen(y))
19. ∀x∃y ≠ x(petkotnik(x) ∨ ¬petkotnik(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∧ ¬majhen(y))
21. ∃x∀y ≠ x(kvadrat(x) ∧ majhen(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ ¬majhen(y))
23. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ bel(y))
24. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∨ petkotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)