I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬velik(A) ∧ ¬kvadrat(D)
2. bel(B) ∨ ¬velik(B)
3. srednje velikosti(D) ⊻ ¬velik(B)
4. ¬srednje velikosti(C) ∨ trikotnik(D)
5. ¬(srednje velikosti(D) ↔ majhen(B))
6. ¬(trikotnik(D) → ¬siv(D))
7. ¬(¬kvadrat(D) ∧ ¬majhen(D))
8. ¬(majhen(C) ⊻ ¬petkotnik(A))
9. ∃x majhen(x)
10. ∃x(¬trikotnik(x))
11. ¬(∀x majhen(x))
12. ¬(∃x(¬majhen(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬siv(x) ∧ bel(y))
18. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∧ ¬petkotnik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∨ srednje velikosti(y))
20. ∀x∃y ≠ x(velik(x) ∨ ¬majhen(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∨ ¬bel(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∨ ¬petkotnik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ bel(y))
24. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∧ ¬petkotnik(y))

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)