I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. siv(D) ⊻ siv(A)
2. velik(B) ∨ ¬trikotnik(B)
3. majhen(A) ∨ srednje velikosti(C)
4. ¬srednje velikosti(D) ∨ ¬trikotnik(B)
5. ¬(¬srednje velikosti(D) → siv(A))
6. ¬(¬siv(B) ↔ ¬kvadrat(D))
7. ¬(trikotnik(B) ∨ ¬bel(B))
8. ¬(velik(D) → petkotnik(D))
9. ∀x trikotnik(x)
10. ∀x(¬petkotnik(x))
11. ¬(∀x srednje velikosti(x))
12. ¬(∃x(¬majhen(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))
18. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ ¬majhen(y))
19. ∀x∃y ≠ x(velik(x) ∧ ¬majhen(y))
20. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∧ ¬siv(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ kvadrat(y))
22. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬siv(x) ∧ ¬petkotnik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ siv(y))

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)