I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. trikotnik(C) ⊻ trikotnik(D)
2. bel(D) ↔ srednje velikosti(A)
3. ¬petkotnik(B) ∨ ¬majhen(A)
4. ¬bel(A) → kvadrat(D)
5. ¬(¬kvadrat(D) ∧ ¬siv(B))
6. ¬(trikotnik(D) → ¬majhen(C))
7. ¬(¬srednje velikosti(D) ⊻ ¬velik(B))
8. ¬(kvadrat(C) ↔ ¬srednje velikosti(A))
9. ∀x majhen(x)
10. ∃x(¬petkotnik(x))
11. ¬(∃x trikotnik(x))
12. ¬(∀x(¬srednje velikosti(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ majhen(y))
18. ∀x∃y ≠ x(petkotnik(x) ∧ bel(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ siv(y))
20. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∧ ¬siv(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ ¬siv(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ ¬petkotnik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ ¬majhen(y))

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)