I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. majhen(A) → srednje velikosti(C)
2. ¬trikotnik(B) ∨ ¬kvadrat(A)
3. siv(C) ↔ ¬majhen(A)
4. trikotnik(D) ⊻ srednje velikosti(A)
5. ¬(velik(B) ⊻ velik(D))
6. ¬(¬siv(A) ⊻ ¬trikotnik(C))
7. ¬(majhen(C) ⊻ ¬petkotnik(A))
8. ¬(siv(D) ∧ ¬kvadrat(B))
9. ∀x trikotnik(x)
10. ∃x(¬kvadrat(x))
11. ¬(∃x siv(x))
12. ¬(∃x(¬petkotnik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬bel(x) ∧ bel(y))
19. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∨ majhen(y))
20. ∀x∃y ≠ x(velik(x) ∨ ¬siv(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∧ srednje velikosti(y))
22. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∨ ¬kvadrat(y))
23. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∧ ¬trikotnik(y))
24. ∃x∀y ≠ x(¬velik(x) ∧ velik(y))

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)