I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. ¬siv(B) ∧ ¬trikotnik(A)
2. ¬srednje velikosti(D) ⊻ ¬velik(D)
3. ¬trikotnik(B) ↔ majhen(A)
4. siv(C) → ¬velik(B)
5. ¬(trikotnik(D) → petkotnik(D))
6. ¬(velik(B) ∧ ¬siv(D))
7. ¬(¬srednje velikosti(D) ⊻ ¬bel(D))
8. ¬(¬kvadrat(C) ↔ majhen(A))
9. ∃x petkotnik(x)
10. ∃x(¬bel(x))
11. ¬(∃x bel(x))
12. ¬(∃x(¬velik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ ¬majhen(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ siv(y))
19. ∀x∃y ≠ x(petkotnik(x) ∨ trikotnik(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ kvadrat(y))
21. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∨ ¬bel(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ petkotnik(y))
23. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))
24. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∧ ¬majhen(y))

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)