I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test C

1. siv(D) ⊻ ¬siv(A)
2. ¬petkotnik(A) ∨ kvadrat(C)
3. ¬petkotnik(B) ⊻ ¬bel(D)
4. ¬kvadrat(C) ∧ ¬bel(D)
5. ¬(¬petkotnik(A) ⊻ ¬srednje velikosti(C))
6. ¬(petkotnik(B) → srednje velikosti(A))
7. ¬(trikotnik(C) ↔ ¬trikotnik(B))
8. ¬(bel(D) ⊻ velik(C))
9. ∀x majhen(x)
10. ∀x(¬srednje velikosti(x))
11. ¬(∀x bel(x))
12. ¬(∀x(¬petkotnik(x)))
13. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
14. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
15. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
16. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
17. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∧ ¬trikotnik(y))
18. ∀x∃y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ trikotnik(y))
19. ∀x∃y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))
20. ∀x∃y ≠ x(¬velik(x) ∧ ¬petkotnik(y))
21. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∨ ¬majhen(y))
22. ∃x∀y ≠ x(¬kvadrat(x) ∧ bel(y))
23. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∧ bel(y))
24. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)